... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

قرآن 7

شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷ ق.ظدر جوانی توبه کن تا از ندامت برخوری

نیست چون دندان لب خود را گزیدن مشکل است

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۵/۰۲/۱۱