... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

مدیر ساختمان

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵ ب.ظ

دیشب ساعت 10:30 رسیدم خونه. دم آسانسور مدیر ساختمان را دیدم.

سلام و احوال پرسی و قربونت برم و ...

* همیشه این وقت شب میای خونه؟

** بله

* اگه کاری سراغ داشتی سفارش پسر ما رو هم بکن. 

** رشته شون چیه این پسرتون؟

* دیپلم گرفت و نگرفت درسش رو ول کرد. می دونی که اخیرا هم ازدواج کرده. مغازه ش رو هم تازگیا جمع کرد. اون جایی که کار می کنی شرکته یا چیه؟

** کارخونه است.

* کارهای آسانسور و تاسیسات و ... هم می تونه انجام بده.

من خودم بیشتر از 4 ماه ه که بیکارم. تو چی فکر کردی؟ در دو تا از واحدهای کارخونه ای که توش کار می کردم رو تخته کردند. 

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۷/۰۲/۰۹