... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است


مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار

تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۳ ، ۲۳:۳۵