... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

خبر خوب:

ما هم بیکار شدیم رفت! از اول دی بیکارم و دارم ول می گردم.

مدیریت (= پسران مدیر مرحوم) شبانه تصمیم گرفت که واحد ما رو کنسل کنند. لذا از اول دی بیکارم.

خبر بد:

اوایل بهمن پدر بزرگم فوت کرد.

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۱۳