... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

دیگران

يكشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۴، ۰۷:۳۵ ب.ظ

گاهی گفتنِ "چشم حتما" به معنای "زودتر خفه شو و برو گمشو" می باشد. در موقعیت های ظریفی که حتی شما نخواهید فهمید طرف حالش خوب است یا بد، ممکن است منظور از این عبارت از سوی استفاده کننده، این معنای فاخر! باشد.
کاش خشک شدن احساس بین آدم ها به اندازه خشک شدن دریاچه ارومیه نگرانی ایجاد میکرد. کاش سرد شدن روابط بین آدم ها در دنیا به اندازه آلودگی هوا و گرم شدن کره زمین نگرانی ایجاد میکرد.روزگار غریبی ست...
...
همه درد این است که آستانه تحملمان بالا رفته... غیر مجاز بالا رفته... غیر انسانی بالا رفته...

همه درد این است که دردها دیگر برایمان درد نیست، خبر است...

امروز ارتش عربستان به روستایی در نزدیکی صعده حمله کرد و دهها تن را به خاک و خون کشید...

امروز در حمله هوایی امریکا به بیمارستانی در ایالت قندوز افغانستان دهها تن کشته شدند...

امروز در حمله داعش به حسینیه ای در بغداد دهها عزادار حسینی به شهادت رسیدند...

امروز یک فلسطینی دیگر با ضرب گلوله ارتش صهیونیست به شهدای انتفاضه پیوست...

امروز محاصره شهرهای شیعه نشین فوعه و کفریا به چندمین ماه خود وارد شد...

امروز...

همه را می شنویم و ته تهش می شود یک چین بر پیشانی مان و به گمان، این است وظیفه مسلمانی...

همه درد این است که دیگر دردمان نمی آید...

بد دردیست درد بی دردی... که از کشتن انسان دردت نیاید و خم به ابرو نیاوری تا مبادا به کدخدا بربخورد اما تا مصوبه ای خلاف برجام از زیر دستشان می گذرد صدایت را تا حدودی بر سرشان بلند کنی که آی دنیا... این نقض حقوق بشر است...

کدام بشر؟ کدام حقوق؟ که بشر را باهمه حقوقش سربریدند و تو در خواب شانه به شانه اش قدم میزدی...

تا استکبار، چون ما در مقابل دارد خیالش راحت... بگیرد... بکشد... که آه از نهاد مسلمانی مان برنمی خیزد...


استفاده از واژه کدخدا و قدم زدن به هیچ چیزی اشاره ندارد. بی خودی انگ نچسبانید. صرفا برای رعایت قافیه بود. دروغگو دشمن خداست!
از دیگران
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۴/۱۰/۱۳