... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

ط-ب1: 102

سه شنبه, ۸ دی ۱۳۹۴، ۰۴:۵۰ ب.ظ

خاطرات دیروز ۲۷ خرداد ۹۴

امروز فرم تخلیه خوابگاه رو پر کردم که از اینجا برم.

یه هفته ده روز دیگه اینجام.

دلم تنگ میشه برای دستشویی های گند خوابگاه، همونایی که چند وقت یکبار مثل آتشفشان می جوشیدند و بالا می زدند و کل کف دستشویی در ابعاد ... !

دلم تنگ میشه برای گربه هایی که روی آبچکون آشپرخونه بازی می کردند.

دلم تنگ میشه برای حمام های کثیف ش.

دلم تنگ میشه برای محله امن خوابگاه

دلم تنگ میشه برای حیاط دلباز خوابگاه


+ امروز 10/04/94 رفتم اوکی رو گرفتم که فعلا تابستون رو اینجا بمونم.

هر تریلی حامل تابوت شهدا که رد میشد احترام نظامی می گذاشت و به پهنای صورت اشک می ریخت.


موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۴/۱۰/۰۸