... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

شتر

جمعه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۱۹ ق.ظ

امروز خیلی محترمانه و به صورت غیر مستقیم نامه استعفا م رو دادم به مدیر

شرایطی برای تمدید قرارداد گذاشتم که بعیده قبول بکنند

مدیر بهم اس ام اس داد که شنبه با مدیرعامل راجع بهش صحبت میکنه


شب خاله م زد و به صورت رسمی منو به عروسی دختر خاله م دعوت کرد.

گفتم خاله دعوت نمی خواد نمی گفتی هم می اومدم، خونه خودمونه!امروز ۴۰ ام مدیرعامل سابق بود، رفتیم مسجد ترحیم. بیشتر شبیه آپارتمان بود تا مسجد. توی خیابان کارگر شمالیموافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۵/۰۵/۱۵