... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

فاتحه مع الصلوات

يكشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۰۴:۳۳ ق.ظ

کم کم دارم به نبودش عادت می کنم

و چه بد عادت کردنی است این


پارسال در چنین روز و ساعتی

پدرم فوت کرد.

سحرگاه ۲۷ ماه رمضان

۲۳ تیرماه ۱۳۹۴

چند دقیقه بعد از اذان صبح

موافقین ۷ مخالفین ۰ ۹۵/۰۴/۱۳