... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

گراز

دوشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۰۹:۵۷ ق.ظ
 
صبح داشتم می اومدم دانشگاه که

دریافت
مدت زمان: 15 ثانیه 
 
 
 
 
دیدم صدای گراز میاد
قطع هم نمیشد...شاید هفت-هشت-ده ثانیه...انگار خرس خرناس بکشه
 
سرم رو برگردوندم اون طرف کوچه که ببینم چه خبره؟
دیدم یه حاجی داره باد گلو از خودش در می کنه!
 
بعد از چند ثانیه که همه باد وجودش رو از دهنش استخراج کرد
رو کرد و گفت...
خدا رو شکر!
 
 
تقبل الله!
 
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۴/۱۲/۲۴