... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

رای می دهم، قربه الی الله

يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۳ ق.ظ

امام علی (ع):

هرکس به وقت یاری رهبرش در خواب باشد؛

زیر لگد دشمن بیدار می شود.

(غررالحکم ص -422)موافقین ۱ مخالفین ۱ ۹۴/۱۲/۰۹