... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

لطفا گوسپند نباشید

دوشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۴۵ ب.ظ

شمس تبریزی گوید:

اگر سخنی را شنیدید و به دلتان نشست، بدانید که آن سخن حق است و به دنبال آن بروید!

پس بر این باور باشیم که: متبرکند انسان های اندک شماری که پیوسته در روح دیگران جاری هستند و آدمی را از روزمرگی به روز سبزی می برند...


تو دو تن هستی، یکی بیدار در ظلمت و دیگری، خفته در نور!

 یادمان نرود، در دفتر دیکته فردایمان بنویسیم:

باید انسان بودن، پاک بودن ،مسئول بودن و در اندیشه سرنوشت دیگران بودن وظیفه نباشد، بلکه صفت آدمی باشد!


برگرفته از کتاب "لطفا گوسفند نباشید"همین الآن یهویی توی تلگرام
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۴/۱۱/۲۶