... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

I miss you

سه شنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱ ق.ظ

دلم میخواد ولو بشم رو زمین

پابکوبم

داد بزنم

که

پدرم...

با رفتن پدر نه فقط پدر

بلکه برادر و بهترین دوستم رو از دست دادم. با رفتنش زندگی م یه سکته ۵۰٪ کرد و حالا دارم با ۵۰٪ دومم که هم مادرمه و هم خواهرم زندگی میکنم. از دار دنیا فقط همین برام مونده!

بله من اونقدرها هم قوی نیستم که بتونم این داغ رو تحمل کنم.

مرتبا خاطرات و حرفای پدرم میاد جلو چشام، انگار توی دنیای دیگه ای زندگی می کنم.

از نگاه های ترحم بار خسته شدم، خسته...

گم شید، جمیعا!

از کینه و کنایه! از نیش زبونها،

تو بودی اینا جرات حرف زدن نداشتند.

بابا از وقتی که تو رفتی تصمیم گرفتم گرگ باشم. 

اینا رو ولش کل اصلا، خودت چطوری؟ پریشب که رفتی برام خواستگاری جواب مثبت رو گرفتی؟ منو باش! کی باشه که به تو نه بگه.

قربون دستای آفتاب سوخته ت برم.

بخوابم که فردا صبح باید برم سر کار.

خوابای خوب ببینم.موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۴/۱۱/۰۶