... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

یادم هرگز فراموش

شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸ ق.ظ
فردا که یه کس دیگه/ یه جور دیگه/ یه آدم دیگه/... شدم یادم باشه که 
چه کسی / چه جوری/ چه آدمی/... بودم.

شرایط خیلی سخته،
زندگی که پدر و مادرم در این سی و چند سال جمع کردند داره از هم می پاشه
داریم جز به جز و المان به المان خونه مون رو dismantle می کنیم.
دیروز ماشین
امروز لوستر
فردا فرش
پس فردا سکه

نمی خوام از جزئیات بنویسم که خیلی تلخ اند
اما اگر قرار باشد فردا روزی زنده باشم یادم می ماند که در دیروزی همچون امروز چه ها کشیده ام 
و تو از من در تمام این روزها لبخند و تبسم دیده ای.

در این درگه که گَه گَه کَه کُه کُه کَه شود ناگه / به امروزت نشو غره که از فردا نهی آگه
موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۴/۱۰/۲۶