... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

حرکت

چهارشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۴، ۰۱:۴۰ ق.ظ

ساعت ۶ بیدار باش.

نماز

ساعت ۶:۳۰ حرکت به سمت شرکت

مترو و رسیدن به منتها الیه تهران

ساعت ۷:۳۵ ورود به شرکت و به عبارتی کارخونه

سرو کله زدن با n جور مقاومت و خازن و ماسفت و ترانس، و n+1 جور کس و نا کس

ساعت ۱۹:۵۰ خروج از شرکت

مترو و حرکت به سمت دانشگاه

ساعت ۲۱:۰۵ رسیدن به دانشگاه

بررسی شبیه سازی هایی که دیروز گذاشتم اجرا بشند و امروز جواباش رو گرفتم

ساعت ۲۳:۱۲ حرکت از دانشگاه به سمت خوابگاه

ساعت ۲۳:۳۰ شام

ساعت ۲۳:۴۵ ارسال نتایج شبیه سازی به همگروهی

ساعت ۲۴:۰۰ حرکت به سمت آشپزخانه جهت شستن ظرفای امروز و دیروز و فردا

ساعت ۲۴:۳۰ حرکت از آشپزخانه به اتاق و از اتاق به نمازخانه جهت نماز برای پدر

ساعت ۱:۰۰ حرکت از نماز خانه به سمت اتاق و پست گذاشتن

فردا: برو به خط اول

موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۴/۱۰/۲۳