... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

مکن ای صبح طلوع...

جمعه, ۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۵ ب.ظ
باید دانشگاه خودش خجالت بکشه
تا کی امتحان
خدا با اون خداییش هم این قدر ما رو امتحان نکرده
شورش رو در آوردیدیه عده از دیوار سفارت رفتن بالا، عکس رهبر و پرچم یه کشوری رو کشیدن پایین
جلوی سفارت در ترحیم شیخ شیعی سوت و کف زدن و آتیش بازی راه انداختند
در مثلا مجلس ترحیم این شیخ نیش شون رو تا بنا گوش باز کردن و سلفی گرفتند
و
اون کشور هم به تلافی هر کاری تونسته کرده
از جمله 
تهدید و تحدید

بعد طرفدارای اون یه عده تازه طلبکار شدن که این بود عزت پاسپورت‌های ما؟ این بود تدبیر دولت؟

عرضم به خدمت شون که:
رو رو برم!
دسته گلی بود که خودتون به آب دادید و هزینه برای کشور تراشیدید.
مرد باشید و مسئولیت کارتون رو قبول کنید.

عزت پاسپورت‌های خودتون رو جای دیگری باید جستوجو کنید.
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۴/۱۰/۱۸