... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

فلافل خوری

جمعه, ۲۷ آذر ۱۳۹۴، ۰۷:۱۰ ب.ظ

سرکار خانم فائزه هاشمی! 

مطمئن باشید هلهله هائی که اکنون در جوارتان و برایتان از جماعت احاطه کننده و کف زننده تان برمی خیزد در آن آینده محتوم، غیر قابل اتکا و غیر قابل استماع است و ایشان همان هائی هستند که در روز واقعه مانند دیروز شما می روند «ساندویچ» بخورند!

العاقل تکفی بالاشاره!


موافقین ۱ مخالفین ۱ ۹۴/۰۹/۲۷